dijous, 30 de juliol de 2015

El Tangram

En el següent enllaç tens el joc del TANGRAM per treballar l'orientacó espacial, percepció visual, lògica... construint dibuixos amb una sèrie de figures geomètriques.